Publicaties Artemea

Artikelen en Rapporten

Door een artikel te downloaden verklaart u ons copyright niet te zullen schenden.

Filter op:

Voor boeken zie hieronder.

“Nooit tijd genoeg?”, G. Verbeek, Artikel Denkbeeld, december 2019, nr. 1, pag. 8-11 artikel (PDF)
“Omgaan met tijd”, G. Verbeek, Artikel BijZijn-XL, januari 2017, nr. 1, pag. 24-27 artikel (PDF)
“Inzicht in Tijdsdruk”, Ruben de Clercq, Margot Hamel, Artikel Nursing, november 2016, nr. 11, pag. 18-23 artikel (PDF)
“Zorg: een kwestie van tijd”, Anne-Marie de Lust, Artikel Tijdschrift voor Palliatieve Zorg, september 2016, nr. 12, pag. 10-13 artikel (PDF)
“Project Vrijheid en veiligheid: Kleine dingen, grootse invloed”, Pien Heuts, Artikel Zorg & Zeggenschap, winter 2015, pag. 14-15 artikel (PDF)
“Vrijheid en veiligheid in de praktijk: Ik voel me weer nuttig”, Pien Heuts, Artikel Zorg & Zeggenschap, winter 2015, pag. 16-18 artikel (PDF)
“Zo ga je om met de factor tijd.” Gabriëlle Verbeek en Mirjam Bedaf, artikel in Tijdschrift TvV, oktober 2015. artikel (PDF)
“Strijd tegen de klok.” Gabriëlle Verbeek over tijdsbeleving, tijdsdruk en timing van zorg. Interview in De Zorg 1, 2015 p14-15 artikel (PDF)
“Tijd voor zorg in het mbo-onderwijs”, Artikel Onderwijs en Gezondheidszorg, nummer 1, januari 2015 artikel (PDF)
“Tijd voor zorg in het onderwijs”, Verslag expertmeeting, V&VN Utrecht, 17 december 2014 verslag (PDF)
“Minder regels, meer warme aandacht, het kan”, Artikel De Gelderlander van 20 november 2014 artikel (PDF)
“Tijdsdruk aanpakken in de zorg? Ja, dat kan!”, G. Verbeek, TvZ Tijdschrift voor verpleegkundig experts, nummer 3, 2014 publicatie (PDF)
“Experiment Eigen regie: zelf je medewerker aantrekken, als cliënt.”, artikel Markant juni 2014 artikel (PDF)
“Anders organiseren in de tijd. Cliënten en medewerkers meer centraal stellen”, Peter van den Boom en Gabriëlle Verbeek, verschenen in Menscentraal.nl, uitgave februari 2014 artikel (PDF)
“Tijd voor zorg in het onderwijs”, Verslag expertmeeting, V&VN Utrecht, 3 december 2013 artikel (PDF)
“Tijd voor zorg? Zorg voor tijd!”, G. Verbeek, Tijdschrift voor Verzorgenden, nummer 5, mei 2013 artikel (PDF)
“Tijd maken voor de bewoner”, G. Verbeek, Zorg en Zeggenschap, uitgave 18, zomer 2012 artikel (PDF)
“Tijdsdruk op de werkvloer, stop de stress in de zorg”, G. Verbeek, Tijdschrift voor Verzorging, juni 2012 artikel (PDF)
“Ieder zijn tijd”, G. Verbeek en M. Boekholdt, Zorgvisie magazine, december 2011 artikel (PDF)
“Wat doe ik met mijn tijd? Een persoonlijk tijdplan voor mensen die dagelijks zorg gebruiken”, G. Verbeek LOC/Artemea, juni 2011 brochure (PDF)
“Zorg: Een kwestie van tijd”, G. Verbeek, Academisch proefschrift Vrije Universiteit Amsterdam, mei 2011 proefschrift (PDF)
“Het is tijd. Tijdsbeleving van ouderen en timing van de zorg”, tijdschrift Geron, januari 2011 artikel (PDF)
“Wat wil ik met mijn leven?”, Leefplan GGZ, augustus 2010 brochure (PDF)
“Afspraken over tijd moet je altijd waarmaken”, Fokus Journaal, maart 2010 artikel (PDF)
“Uw eigen leefplan, hulpmiddel voor het opstellen van leefplannnen door cliënten en contactpersonen”, LOC-Artemea, januari 2009 brochure (PDF)
“Meer welzijn is minder zorg”, Tijdschrift voor Verzorging, september 2008 artikel (PDF)
“Een leefplan op maat van de bewoner”, Vespera, jaargang 14, nr 2, 2008 artikel (PDF)
“Koortsvrij of ijskoud?” poster (PDF)
“Vaardig in vraaggerichte zorg”, G. verbeek, M. van Uden en A. Vaalburg werkboek (PDF)
“Is er iemand tegen kwaliteit?”, G. Verbeek en R. Hoogma in ZMmagazine nr 3, maart 2008 p18-22 artikel (PDF)
“Een eigen leven. Experiment leefplan in het verpleeghuis”, G. Verbeek, november 2007 rapport (PDF)
“Met vraaggericht werken op weg naar een ja-cultuur”, G. Verbeek, Tijdschrift voor Verzorging, April 2006 artikel (PDF)
“Het leefplan voor ouderen. Procesbeschrijving Experiment Leefplan CoornhertCentrum”, G. Verbeek en S. van der Meulen-Arts, Den Haag, Provincie Zuid Holland, 2006 rapport (PDF)
“Naar een lectoraat voor het vak verzorging”, G. Verbeek en M. de Been, Onderwijs en Gezondheid artikel (PDF)
“Haags verzorgingshuis vervult persoonlijke wensen bewoners”, Seniorproof artikel (PDF)
“Tijd om de directiekamer te verlaten”, G. Verbeek, VDZ Magazine juni 2005-08-26 artikel (PDF)
“Leefplan beter afgestemd op wensen cliënt”, Cliënt en Raad, april/mei 2005 artikel (PDF)
“Van zorgplan naar leefplan”, G. Verbeek, Tijdschrift voor Verzorging, maart 2005 artikel (PDF)
“Vraagsturing door kopersgroepen”, G. Goudriaan, Handboek Zorg Thuis, november 2004 (uitgeverij Elsevier, Maarssen) artikel (PDF)
“Moderniseren is noodzaak”, Tijdschrift voor Verzorging, mei 2004 artikel (PDF)
“Kabinet wantrouwt klant ten onrechte”, Ouderenzorg, februari 2004 artikel (PDF)
“Gewone taken in complexe situaties”, Tijdschrift voor Verzorging, januari 2004 artikel (PDF)
“Cliënten als gesprekspartner”, Cliënt en Raad, maart 2003 artikel (PDF)
“Leren genieten van de lastige klant”, interview Ouderenzorg, januari 2003 artikel (PDF)
“Werk vraaggericht, doorbreek routines”, Tijdschrift voor Verzorging, juni 2002
“Van bevel naar samenspel”, Zorg en Ondernemen, oktober 1999

Boeken

G. Verbeek, “Kwaliteitszorg, onze zorg!”, uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum, ISBN 9789036819916, maart 2018.

Te bestellen bij bol.com of BSL.

beschrijving

G. Verbeek, “Zappen door de tijd”, uitgegeven bij Boekscout, Soest, ISBN 9789402236392, 2017.

Te bestellen bij bol.com of Boekscout.

beschrijving

G. Verbeek, “Tijd voor zorg, zorg voor tijd. Tijdbesparend werken aan persoonsgerichtezorg”, juni 2016.

publicatie

G. Verbeek, “Vaardig omgaan met tijd voor zorg. Handleiding voor zorgpraktijk en onderwijs”, september 2014.

publicatie (PDF)

G. Verbeek, “Praktijkprofiel Tijd voor Zorg, Zorg voor Tijd”, 16 mei 2014.

publicatie (PDF)

G. Verbeek, “Tijdwijzer zorg. Hoe werken we (beter) met onze tijd?”, januari 2013

beschrijving

G. Verbeek, “Zorg voor het leefplan. Het invoeren van leefplannen in zorginstellingen”.

Uitgebracht door Elsevier, Maarssen, 2006. ISBN 9035228278.

Te bestellen bij bol.com.

beschrijving

G. Verbeek, “Van zorgplan naar leefplan. Ontwikkeling en gebruik van leefplannen bij ouderen en mensen met een handicap”.

Uitgebracht door Elsevier, Maarssen, 2005. ISBN 9035227522.

Te bestellen bij bol.com.

beschrijving

G. Verbeek, “De vraag centraal, werkt dat? Praktijkboek vraaggerichte en vraaggestuurde zorg voor zorgverleners”.

Uitgebracht door Elsevier, Maarssen, 2e herziene druk 2007. ISBN 9035229185.

Te bestellen bij bol.com.

beschrijving

G. Verbeek, “De cliënt centraal, hoe doen we dat? Coaching van vraaggericht en vraaggestuurde zorg”.

Uitgebracht door Elsevier, Maarssen, 2e herziene druk 2010. ISBN 9789035231450.

Te bestellen bij bol.com.

G. Verbeek, “De cliënt centraal, wat nu? Management van vraaggerichte en vraaggestuurde zorg”.

Uitgebracht door Elsevier, Maarssen, 2e herziene druk 2010. ISBN 9035231511.

Te bestellen bij bol.com.

G. Verbeek, “Zorg: een kwestie van tijd, afstemming van zorgverlening en organisatie op tijdsperspectieven van cliënten”.

Uitgebracht door Elsevier, Amsterdam 2010. ISBN 903523325-5.

Te bestellen bij bol.com.

G. Verbeek, “Het Spel Van Kwaliteit En Zorg”

Uitgebracht door Elsevier, Maarssen, 2004.

Beperkt verkrijgbaar bij bol.com.


G. Verbeek, “Zorg in samenspel. Samenwerking tussen cliënten en hun zorgverleners in een vraaggerichte of vraaggestuurde zorg”.

Utrecht: NIZW, 1999. ISBN 905050726-3

Nog sporadisch 2e hands verkrijgbaar bij bol.com.

G. Verbeek en T. Tiemersma, “Aan elkaar gewaagd? Oriëntatie op het samenspel tussen cliënt en zorgverlener in een vraaggerichte zorg”.

Utrecht, NIZW, 1998. ISBN 9050506801

Nog sporadisch 2e hands verkrijgbaar bij bol.com.