Thema ‘Tijd voor Zorg’ – Meer voor teams

Meer voor teams: werkvormen

Tijdwijzer zorg: praktisch werkboek voor zorgteams

In deze Tijdwijzer vind je praktische informatie over het (beter) omgaan met tijd in de zorg. Deze is bedoeld voor medewerkers die dagelijks intensieve zorg geven aan ouderen en mensen met beperkingen. Vaak werken zij in teams. Daarom hebben we de opbouw zó gemaakt dat leidinggevenden of coaches van een team de werkvormen kunnen toepassen in een groepsbijeenkomst of werkoverleg. Hierbij is gebruik gemaakt van de ervaringen in een experiment. Met steun van een subsidie van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) heeft Artemea in 2012 zorgmedewerkers een leertraject gegeven om hen te helpen minder last te hebben van tijdsdruk.

De tijdwijzer is hier in te zien:

Vaardig omgaan met tijd in de zorg

Deze handleiding is geschreven voor de beroepsgroep van verzorgenden en verpleeg­kundigen die werkzaam zijn in de langdurige zorg. Elk hoofdstuk bevat tools, werkvormen en oefeningen om toe te passen. Reflectievragen bevatten open vragen die geschikt zijn voor individuele leer- of ontwikkeltrajecten ofwel in gesprek met teams/groepen medewerkers. De handleiding is door Gabriëlle Verbeek, expert van het thema “Tijd in de zorg” op Zorgvoorbeter.nl ontwikkeld, in samenwerking met V&VN en ROC Midden Nederland met steun van Fonds Nuts Ohra.
Handleiding Vaardig omgaan met tijd in de zorg (pdf).

Tijdspel

Dit Tijdspel is bedoeld voor zorgverleners die werkzaam zijn in de langdurige zorg. Het bestaat uit de vaardigheden die nodig zijn om goed om te gaan met tijd in de zorg. Je kunt het tijdspel downloaden en printen op liefst wat dikker papier. Als je de stapels in tweeën snijdt, heb je je eigen set klaar. De twee opdrachten kun je als individu of in een team toepassen. Deze tool is door Gabriëlle Verbeek ontwikkeld, in samenwerking met V&VN en ROC Midden Nederland en met steun van Fonds Nuts Ohra.
Tijdspel kaarten (pdf).
Tijdspel opdrachten voor toepassing(pdf).

Meer voor teams: scholing en coaching

Trainingsaanbod Tijd.

Lees verder Anders organiseren met tijd