Over Artemea

Artemea

Artemea is een bureau voor ontwikkeling, advisering, en toegepast onderzoek. Artemea is gespecialiseerd in vraag gestuurde zorg en omgaan met tijd in de zorg. Wij ondersteunen organisaties bij vernieuwingen waarin de klant van zorg centraal staat. Artemea beschikt over een integrale deskundig­heid op het gebied van vraag­gericht werken, zorg­professionaliteit en organisatie­kunde.

Artemea is geregistreerd in het CRKBO.

Contact

Postadres: Hertoglaan 1, 5213 XV ‘s-Hertogenbosch.

Artemea is telefonisch bereikbaar op 085-877 1439.

Per e-mail, gebruik s.v.p. ons contactformulier.

Bank: NL80 INGB 0006 8589 05 t.n.v. Artemea.

KvK nr: 30172975.

Oprichter Artemea

Gabriëlle Verbeek studeerde geneeskunde Vrije Studie­richting (sociale gezondheids­zorg) en heeft een Master of Business Admini­stration (MBA) gedaan.

Haar interesse­gebied was jarenlang de kwaliteit van zorg, waarbij ze grote landelijke kwaliteits­projecten en kwaliteits­programma’s heeft opgezet. Gabriëlle is als beroeps­beoefenaar en manager / bestuurder werkzaam geweest in de ouderen­zorg, thuis­zorg, kinder­opvang en de GGZ. Heeft daarnaast gewerkt als programma­coördinator bij het Nederlands Instituut voor Zorg en Welzijn (Vilans).

Na 25 jaar werk­ervaring in de zorg richtte zij Artemea op, bureau voor vraag­sturing, timing en zelf­management in de zorg. Zij is zorg­innovator, onderzoeker en organisatie­weten­schapper. In 2011 promo­veerde zij op het vraagstuk van tijds­beleving, tijdsdruk en ‘timing’ in de zorg, getiteld: “Zorg, een kwestie van tijd”.

Artikel Skipr

“Graag draag ik bij aan kwaliteit van leven van mensen die langdurig zorg nodig hebben. Via visie en praktische handvatten voor de alledaagse werkelijkheid van mensen. Toetssteen is wat voor hen ‘werkt’ en ertoe doet.
Ik heb me uitgebreid verdiept in het vraagstuk van tijdsbeleving en tijdsdruk. Een actueel probleem, niet alleen in de zorg, ook daarbuiten. Kwaliteit en tijd hebben veel met elkaar te maken. Als professionals gehaast werken, maken ze sneller fouten en hebben ze minder echte aandacht voor de cliënten. Via inspiratiesessies willen we mensen en organisaties inspireren om tijd te zien als bron van mogelijkheden in plaats van een dagelijks gevecht.”

Lees ook dit artikel in Skipr (PDF), waar Gabriëlle Verbeek de vraag kreeg naar haar favoriete workout. En wat ze daarvan meeneemt in haar werk als toezichthouder en kennisontwikkelaar.