Thema ‘Tijd voor Zorg’ – Dilemma’s en oorzaken

Problemen met Tijdsdruk in de zorg

In de langdurende zorg ervaren cliënten, medewerkers en managers een gevoel van schaarste, als het om ‘tijd’ gaat. De druk om een hoge productie te leveren is groot. Bij medewerkers leidt dit vaak tot stress en een gevoel van tekortschieten. Ongeveer de helft van alle medewerkers in de zorg heeft regelmatig (veel) last van tijdsdruk. Ook cliënten in zorg ervaren de gevolgen hiervan, de ‘haast’ in de zorg. Hun tijdsbeleving wordt er ook slechter van.

Tijdsdruk leidt nogal eens tot kwaliteitsverlies bij de cliënt en toenemende stress bij de medewerkers. Vaak gaan medewerkers die tijdsdruk ervaren minder efficiënt werken. Zij maken meer fouten en gaan door de gevolgen van fouten nog meer tijd verliezen. In de praktijk leidt de ervaring van tijdsdruk tot de volgende symptomen:

  • Haastig werken bij cliënten
  • Toenemend ziekteverzuim
  • Onvrede over de kwaliteit van eigen werk en werksituatie
  • Minder positieve bejegening van cliënten en collega’s
  • Kans op uitval en vertrek uit het beroep

Verbeter je tijdsbeleving en versterk je tijdstijl

Teams en zorgprofessionals kunnen veel doen aan tijdstress. Goed kijken naar oorzaken van tijdsdruk en ook naar je eigen tijdstijl maakt dat je je veel bewuster wordt waar je je tijd aan besteedt. Artemea steunt zorgprofessionals om hun tijdsbeleving te verbeteren af te rekenen met tijdvreters,

Lees verder Tijdsbeleving en tijdsdruk.

Lees verder Bewustwording versterken.

Lees verder Oorzaken in kaart.

Lees verder Beter omgaan met tijd.

Lees verder Anders organiseren met tijd.