Thema ‘Tijd voor Zorg’ – Tijdsbeleving en tijdsdruk

Tijdsbeleving en Tijdsdruk: Wat wordt ermee bedoeld?

Tijdsbeleving

Iedereen weet wat ‘tijd’ is, dat hoeven we niet te beschrijven. Voor veel mensen is de klok de maatstaf voor tijd. ‘Tijdsbeleving’ valt niet altijd samen met kloktijd. Bij tijdsbeleving gaat het om gevoelens, ervaringen en opvattingen rondom tijd. Deze kunnen verschillen per situatie en per persoon. Een wachttijd van 5 minuten kan in de beleving van de cliënt die een calamiteit ondergaat heel traag duren, terwijl in een wachtkamer van de huisarts deze tijd als kort wordt ervaren. De tijdsbeleving van medewerkers loopt ook niet altijd synchroon met de klok. Een dagdienst waarop er met een redelijk tempo in relatief veel verschillende situaties wordt gewerkt, kan worden ervaren als een dienst waarin de tijd ‘snel’ gaat. Bij eenzelfde hoeveelheid klokuren in de nachtdienst, waarin er minder actief beroep op de zorg wordt gedaan, kan de tijd ‘langzaam’ voorbij gaan.

Tijdsdruk

Bij medewerkers in de zorg is de beleving van ‘tijdsdruk’ een veel voorkomend verschijnsel, waar zij last van kunnen hebben. ‘Tijdsdruk’ is in de zorg te definiëren als de ervaring van medewerkers dat zij in verhouding tot de beschikbare tijd teveel taken hebben en tekortschieten om deze te doen (Verbeek, 2011).

Lees verder Bewustwording versterken.

Lees verder Oorzaken in kaart.

Lees verder Beter omgaan met tijd.

Lees verder Anders organiseren met tijd.