Thema ‘Tijd voor Zorg’ – Oorzaken in kaart

Oorzaken in Kaart Brengen

Door te zoeken naar de oorzaken van tijdsdruk, kom je erachter waar je invloed op hebt en wat je hieraan kan doen. Zo zijn er oorzaken die te maken hebben met de organisatie van het werk. Maar ook de samenwerking in en zorgteam heeft veel invloed op ervaren tijdsdruk. In een team waarin goed wordt samengewerkt is minder tijdsdruk. En goede afstemming van zorgtijd op de cliënt levert tijdwinst op. Belangrijk voor ervaren tijdsdruk is de eigen houding ten opzichte van tijd. Wie gevoelig is voor druk of stress kan sneller het gevoel hebben te weinig tijd te hebben.

Goede afstemming van zorgtijd op het ritme van de cliënt wordt in overleg met de cliënt bepaald. Dit geldt ook in een verbetertraject. Bespreek met cliënten hoe zij de afstemming ervaren. Ga in een zorgteam na hoe medewerkers met hun tijd omgaan en waar zij de knelpunten ervaren. Hoe breng je tijdsproblemen in kaart? De volgende werkvorm kan worden benut om in een zorgteam na te gaan waar knelpunten zitten. Als het team weet wat de oorzaken zijn van tijdsdruk, kunnen zij meer gericht werken aan oplossingen.

Interactieve werkvorm “Tijddiagnose voor zorgteams”.

Lees verder Beter omgaan met tijd.

Lees verder Anders organiseren met tijd.