Home

Tijd voor kwaliteit in de zorg

“Verleden heb je, toekomst moet je maken.” (Marc Andries)


Filmpje uit ons thema Vrijheid en Veiligheid
in samenwerking met LOC

De gezondheids­zorg verandert in sneltrein­vaart. We hebben andere opvat­tingen over wat goede zorg is. Niet meer alles overnemen, maar mensen zo­veel mogelijk vanuit hun kracht laten leven.

Inzetten op positieve gezond­heid in plaats van de ziekte als uitgangs­punt. Moderne techno­logie geeft nieuwe mogelijk­heden om zelf­standig te leven.

Intussen vergrijst de bevolking en doen veel meer mensen een beroep op de zorg. Zij krijgen hun zorg voortaan thuis, in hun eigen huis en buurt. Nogal wat cliënten willen eigen regie en zelfstan­digheid. Wat betekent dat zorg­­voor­­zieningen steeds meer ‘op maat’ moeten werken. Intussen hebben we te maken met corona, wat grote gevolgen heeft voor de zorgverlening en het gebruik van voorzieningen.

Actief meedoen in de samen­leving kan alleen als de zorg uitgaat van persoonlijk dagritme van mensen. Maar ook mensen die kwetsbaar zijn en 24-uurszorg krijgen, hebben behoefte aan welzijn, eigen bezigheden en een waardig bestaan. Tijd voor zorg die past bij de tijds­beleving van cliënten.

Dit is een flinke uitdaging voor zorg­professionals. Vooral als de middelen beperkter zijn dan de groei aan zorg en complexe problematiek. Maar liefst ⅔ van de zorgprofessionals heeft (vaak) last van tijdsdruk in het werk. Goed omgaan met je tijd wordt steeds belangrijker voor medewerkers in de zorg.

Wat doet Artemea?

Artemea is gespecialiseerd in vraag­sturing en innovatie in de zorg. We dragen met name bij aan een betere tijds­beleving in de zorg en verla­ging van tijds­druk. We geven inspi­ratie­sessies over tijd­stijlen en het letterlijk ‘nemen’ van tijd voor zorg. Waardoor zorg­profes­sionals in hun kracht staan en voelen dat zij zelf invloed hebben op hun tijds­druk en tijds­beleving tijdens de zorg­verlening.

Op de website neemjetijd.nl is meer infor­matie te vinden over ‘tijd nemen’ als persoon­lijke weg. Ook voor wie niet in de zorg werk­zaam is.