Home

Tijd voor kwaliteit in de zorg

“Verleden heb je, toekomst moet je maken.” (Marc Andries)


Filmpje uit ons thema Vrijheid en Veiligheid in samenwerking met LOC

De gezondheids­zorg verandert in sneltrein­vaart. De bevolking vergrijst. Er doen steeds meer mensen langdurig een beroep op de zorg. Zij krijgen hun zorg meestal thuis, in hun eigen huis en buurt. We denken anders over wat ‘goede zorg’ is. Niet meer alles overnemen, maar mensen zo­veel mogelijk vanuit hun kracht laten leven. Inzetten op positieve gezond­heid in plaats van de ziekte. Moderne techno­logie geeft nieuwe mogelijk­heden om zelf­standig te leven. De langdurige zorg zal komende jaren steeds meer samenwerken met welzijn en informele zorg. We verwachten veel van netwerkondersteuning.

Nogal wat cliënten willen ook eigen regie en zelfstan­digheid. Actief meedoen in de samen­leving kan alleen als de zorg uitgaat van persoonlijk dagritme van mensen. Maar ook mensen die kwetsbaar zijn en 24-uurszorg krijgen, hebben behoefte aan welzijn, eigen bezigheden en een waardig bestaan. Tijd voor een zorg die past bij de tijds­beleving en het dagritme van cliënten.

Dit is een flinke uitdaging voor zorg­professionals. Vooral bij krapte aan collega’s, ziekteverzuim en openstaande vacatures is het moeilijk om persoonsgerichte zorg te bieden. We horen van zorgprofessionals en cliënten steeds meer knelpunten wat betreft beschikbare tijd. Maar liefst ⅔ van de zorgprofessionals heeft (vaak) last van tijdsdruk in het werk. Dat heeft ook te maken met hanteren van ICT, werksystemen en noodzakelijke afstemming in het werk. Goed omgaan met je tijd wordt steeds belangrijker in de zorg.

Wat draagt Artemea bij?

Artemea is gespecialiseerd in vraag­sturing en innovatie in de zorg. We dragen met name bij aan een betere tijds­beleving in de zorg en verla­ging van tijds­druk. We geven inspi­ratie­sessies over tijd­sdruk en tijdsbeleving. Ons doel is om mensen terug te brengen bij hun persoonlijke tijdstijl. Waardoor zorg­profes­sionals in hun kracht staan en voelen dat zij zelf invloed hebben op hun tijds­druk en tijds­beleving tijdens de zorg­verlening. Hiertoe gebruiken we creatieve werkvormen en praktische tools voor elke dag.