Thema ‘Tijd voor Zorg’ – Bewustwording versterken

Bewustwording Versterken

Om na te gaan of er in een team sprake is van de ervaring van tijdsdruk is het mogelijk om dit zicht­baar en bespreek­baar te maken. Hiervoor kan gebruik worden gemaakt van de Tijds­drukmeter, een instrument dat in zorg­teams wordt benut.
Interactieve werkvorm “Mijn gevoel over tijd”.

Bewustwording van de eigen tijds­beleving en gericht kijken waar dit aan ligt, onder­steunt mede­werkers om er zelf actief wat aan te doen. Een voor­beeld is te vinden in het artikel “Stop de stress in de zorg”, artikel TvV.

Lees verder Oorzaken in kaart.

Lees verder Beter omgaan met tijd.

Lees verder Anders organiseren met tijd.