Thema ‘Tijd voor Zorg’ – Adviezen voor managers

Adviezen voor managers

Timing van zorg is een goede afstemming van tijdvragen van cliënten en tijdsinzet van medewerkers. Dat gebeurt in een periode van beperking van middelen in de langdurige zorg. Er moet scherp gelet worden op de zorginzet, omdat de organisatie anders in de rode cijfers komt. Tegelijk vragen cliënten terecht om aanpassing van zorgtijd aan hun tijdstijl.©2014 V&VN en Artemea

8 Tips voor managers: timing van zorg in organisaties

 1. Begin bij de cliënt
  Welke tijdvragen zijn er bij cliënten? Hoe willen mensen uit de doelgroep hun leven leiden?
 2. Bepaal de klantwaarden
  Wat wil de organisatie aanbieden, voor welke klantvoorkeuren is deze er? Denk aan: flexibiliteit, mogelijkheid om vaste afspraken te maken, tijdinzet buiten kantooruren, alarm, continuïteit.
 3. Stem de personele inzet af op tijdvragen van de cliënt
  Hoe hiermee rekening bij indeling van teams en aanname personeel
 4. Betrek medewerkers en informele zorg bij de afstemming op cliëntentijd
  Bijdragen aan het leefritme van de cliënt is een gezamenlijke verantwoordelijkheid
 5. Benut verschillende tijdstijlen van medewerkers
  De verschillen in tijdstijl dragen bij aan kwaliteit van zorg
 6. Ontwikkel competenties en vaardigheden
  Dit houdt balans in het werk, waardoor uitval voorkomen kan worden
 7. Lean werken: vereenvoudig de werkorganisatie
  Een organisatie met beperkte overhead heeft meer tijd voor het kernproces
 8. Blijf tijdvreters opsporen en stel werkprocessen bij