Thema ‘Tijd voor Zorg’ – Tijdvreters aanpakken

Tijdvreters aanpakken

Veel voorkomende knelpunten wat betreft tijdsdruk in de zorg hebben te maken met ‘tijdvreters’. Het gaat hier om routines en activi­teiten die onnodig veel tijd kosten en ten koste gaan van de kern van het werk: zorg en aan­dacht voor cliënten.

Voorbeelden van tijdvreters zijn:

  • Ontbreken hulpmiddelen, zoals incontinentie­materialen die niet aangevuld zijn
  • Zorgdossiers en zorg­leefplannen met een onduidelijke opbouw en invul­wijze
  • Computers en automatiserings­systemen die uitvallen of fouten veroorzaken
  • Telefoontjes en verstoringen tijdens de directe zorg­verlening
  • Uitgebreide formulieren voor aanvragen diensten
  • Registratie van gegevens (soms dubbel) die beperkt of niet gebruikt worden.

Op sommige tijdvreters heeft een team niet of beperkt invloed. Er zijn nogal wat tijdvreters die bij nader inzien wel kunnen worden aangepakt of waarvan de belasting kan worden verminderd.

Wat is jouw belangrijkste tijdvreter? Vul in en kijk hoe dit voor jou en je collega’s is.
Interactieve werkvorm “Tijdvreters aanpakken”

Lees verder Meer voor teams

Lees verder Anders organiseren met tijd