Tijd voor Zorg

“Zo ga je om met de factor tijd” – Gabriëlle Verbeek en Mirjam Bedaf – Artikel in Tijdschrift TvV. artikel (PDF)

De tijdsdruk in de zorg neemt toe. Zorg­medewerkers moeten veel tegelijker­tijd doen en lopen daarbij vaak tegen allerlei tijds­problemen aan. Gabriëlle Verbeek heeft een promotie-onder­zoek uitgevoerd naar tijds­­perspectieven in de zorg. Het onder­zoek heeft geleid tot nieuwe kennis over tijds­druk, tijds­beleving en afstemming van zorg­vraag en zorg­aanbod.

Lees verder Dilemma’s en oorzaken.

Lees verder Beter omgaan met tijd.

Lees verder Anders organiseren met tijd.

Inspiratie workshops

Voor lezingen, gastcolleges en inter­actieve workshops kun je bij ons terecht. We geven onder andere de volgende inspiratie­trajecten die gecombineerd of los van elkaar zijn te volgen.

Tijd voor Zorg 1: “Verlaag je tijdsdruk, versterk je tijdstijl!”

Over het ontdekken van tijdstijlen en goed omgaan met tijdsdruk in de zorg.

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

Tijd voor Zorg 2: “Neem de tijd voor je cliënt!”

Hoe stem je beter af op het dagritme van je cliënt, in deze tijd van productiedruk en zorgverzwaring?

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

Tijd voor Zorg 3: “Pak je tijdvreters aan!”

Door ‘tijdsparend’ te werken. kun je als professional met meer aandacht en efficiency werken.

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

Train-de-trainer “Zorg, een kwestie van tijd!”

Veel medewerkers in de zorg hebben geen passende vorm van time-management in hun opleiding gehad, terwijl zij dagelijks complexe keuzes maken. Coaching kan hen helpen hun vaardigheden te ontwikkelen.

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

Tijd is geld, zorg is tijd nemen – Van tijdsdruk naar meer balans in je tijd

Mensen die (langdurig) gebruik maken van zorg, hebben ondersteuning nodig die past bij hun leefwijze. Maar intussen is er druk op de productie en moet alles in minder tijd worden gedaan. Hoe krijg je dit voor elkaar? Met deze workshops ga je praktisch aan de slag om je je vaardigheden te verbeteren.

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).

Workshop “Tijd in de zorg, van frustratie naar inspiratie”

Hoe kan tijd meer inspiratiebron worden voor medewerkers en managers? Dit door meer aan te sluiten op de tijdsbeleving van cliënten en balans te houden in het eigen werk. Tijdens deze workshops worden tijdsperspectieven inzichtelijk en bespreekbaar gemaakt. Voor cliënten, professionals en management / organisatie. Het programma is interactief met veel ruimte voor uitwisseling. De doelgroep kan variëren, het programma wordt op maat gemaakt.

Voor details, zie deze beschrijving (PDF).