Zorg voor het Leefplan

Boek informatie

Beschrijving

“Ik zie het leefplan als middel om de inzet van alle disciplines te bundelen. Je werkt allemaal om te voldoen aan wat elke persoon nodig heeft.” (zieken­verzorgende, werk­zaam op revalidatie­afdeling verpleeg­huis)

“Zorg voor het leefplan” is een vervolg op het methodiek­boek “Van zorgplan naar leefplan”. Het is gebaseerd op een model voor een leef­plan met vijf leef­gebieden: de ‘schijf van vijf’. De leefplan­methodiek is bottum-up ontwikkeld, samen met ouderen, mensen met een handicap en mede­werkers.

In deze nieuwe uitgave wordt een handvat gegeven voor het invoerings­proces van leef­plannen in zorg­instel­lingen. Het boek bundelt ervaringen die zijn opgedaan met gerichte invoering van leef­plannen, voor­ziet deze van een praktisch invoerings­model en dient als leidraad bij het invoeren van leef­plannen: het creëren van betrok­kenheid en mede­werking, het ontwik­kelen van de deskundig­heid die nodig is voor het werken met leef­plannen en het in kaart brengen van ingrijpende veranderingen in de hele organi­satie.

Met dit boek kan het leefplan ook in andere instel­lingen sneller en meer gericht worden ingevoerd. Het geeft een hand­reiking, met concrete stappen, activi­teiten en opties. Instru­menten en werk­vormen in de hand­reiking zijn aan te passen aan de specifieke situatie per organi­satie.

“Zorg voor het leefplan” is primair geschreven voor personen die verantwoor­delijk zijn voor het invoeren van leef­plannen als werk­wijze voor vraag­gericht werken. Het gaat om bestuur­ders, staf­mede­werkers, (hoger) management, opleiders en opera­tioneel leiding­gevenden zoals coördi­natoren, team­leidsters en hoofden.

Beleids­makers, cliënten­vertegenwoordigers, organisatie­adviseurs en andere betrokkenen bij de ontwik­keling van vraag­gericht werken vinden informatie over de voor­waarden voor een meer vraag­gerichte inrich­ting en organi­satie van zorg.

De volgende werkmaterialen zijn te down­loaden onder voorwaarde van het gebruik met logo Artemea, in verband met auteurs­recht.

Te bestellen bij bol.com.

  • voorbeeldformulier leeflplanblad, compacte versie op 1 pagina bekijk PDF.
  • voorbeeldformulier actiekaart, compacte versie op 1 pagina bekijk PDF.
  • voorbeeldformulier leefplanblad, compacte versie met extra blauw blad bekijk PDF.
  • voorbeeldformulier actiekaart, compacte versie met extra blauw blad bekijk PDF.

Reacties zijn gesloten.