Tijdwijzer Zorg

Boek informatie

Werkboek inhoud

De beleving van medewerkers in de langdurige zorg is dat zij steeds minder tijd hebben om cliënten de juiste aandacht te geven. Dit geeft gevoelens van tekortschieten en stress. Tijdgebrek ontstaat vaak door uitval van collega’s of admini­stratie en papierdruk. Maar ook doordat de tijd die er is niet altijd efficiënt besteed wordt. De meeste medewerkers in de zorgsector hebben nooit scholing gehad in time management. Goed met de tijd omgaan en ‘rust bewaren’ in het werk zijn vaardigheden om te ontwikkelen. In de tijd van nu zijn ze steeds meer nodig, want ook cliënten hebben hun wensen, als het gaat om de tijd van zorg.

In de Tijdwijzer Zorg staat praktische informatie over het (beter) omgaan met tijd in de zorg. Deze is geschreven voor medewerkers die dagelijks intensieve zorg geven aan ouderen en mensen met beperkingen. Hierbij is gebruik gemaakt van kennis uit promotie-onderzoek en een experiment in Humanitas Woonzorgplus. Met steun van een subsidie van de Nederlandse Stichting voor Psychotechniek (NSvP) heeft Artemea in 2012 zorgmedewerkers een leerprogramma gegeven om hen te helpen minder last te hebben van tijdsdruk en beter af te stemmen op het leefritme van cliënten.

De Tijdwijzer bevat werkvormen, waaronder:

  • Een tijdsdrukmeter, voor bespreking van de tijdsbeleving tijdens de zorg
  • Een Tijddiagnose: als er een gevoel van tijdsdruk is, waar ligt het dan aan?
  • Tips voor houding ten opzichte van tijd, rust en aandacht
  • Omgaan met tijdvreters: hoe pak je ze aan?
  • Tijd nemen voor cliënten tijdens de zorg
  • Tijdwensen van cliënten in kaart brengen
  • Anders organiseren met tijd

De Tijdwijzer Zorg is hier als PDF in te zien: werkboek (PDF).

Reacties zijn gesloten.