Kwaliteitszorg, onze zorg!

Boek informatie

Beschrijving

Dit handboek helpt (toekomstige) profes­sionals in de zorg, zoals verpleeg­kundigen en para­medici, om hun visie op kwaliteits­zorg te ontwikkelen of op te frissen en hun vaardig­heden op dit gebied te vergroten. Ook is het boek erg geschikt voor wie een breed over­zicht zoekt van theorie­vorming en prak­tijk bij kwali­teits­zorg.

‘Kwaliteitszorg, onze zorg!’ geeft je een inter­disci­plinair beeld van kwali­teits­zorg. Theorie, prak­tijk en beleid komen afwis­selend aan bod. Je leest inter­view­frag­menten en prak­tijk­cases waar­mee de gezichts­punten van hulp­verleners, managers, patiĆ«nten, verzeke­raars en over­heid verdui­delijkt worden. Boven­dien word je uitge­daagd om je eigen mening te vormen. Je kunt de stof oefenen met een aantal prak­tische hulp­middelen. Aan het eind van elk hoofd­stuk staan werk­opdrachten, waar­mee je je de stof eigen kunt maken.

Dit is de zevende druk van het boek ‘Het spel van kwaliteit en zorg’. Het boek heeft een nieuwe titel gekregen, om duide­lijk te maken dat kwali­teit ieder­een aan­gaat die werkt in de gezond­heids­zorg. Van patiĆ«nt en zorg­profes­sional tot inkoper en toe­zicht­houder. In deze zevende druk zijn recente ontwik­kelingen opge­nomen op het terrein van over­heids­beleid, pres­tatie-indi­catoren en de uit­breiding van het arsenaal aan kwali­teits­metho­dieken. Bijvoorbeeld ‘lean’, kwali­teits­kaders, zelf­sturing door teams, Value Based Healthcare en richt­lijnen over de kwali­teit van bestaan, DBC’s en de Door­braak­methode.

Uitgegeven bij Bohn Stafleu van Loghum. ISBN 9789036819916

Verkrijgbaar bij bol.com of BSL.

Reacties zijn gesloten.