TijdPoll: Wat doe jij met een uur extra werktijd?

In de zorg komt de beleving van ‘tijdsdruk’ veel voor. ‘Tijdsdruk’ is in de zorg te definiëren als de beleving van medewerkers dat zij in verhouding tot de beschikbare tijd teveel taken hebben en tekortschieten om deze te doen. Ofwel: “Ik moet teveel doen in te weinig tijd”. We vroegen jullie om mee te doen aan onze poll om hier creatief mee om te gaan. Er hebben in totaal 157 zorgprofessionals deelgenomen aan de TijdPoll.

En… als je nu een uur extra had?

We vroegen wat je zou doen, als je een uur extra per dag had. Dat leverde het volgende beeld op. Vooral de cliënt zou hier bij gebaat zijn, want er wordt dan meer geluisterd, meer aandacht gegeven en tijd genomen voor gesprek met cliënten over hun zorgen en emoties.

Iets minder gehaast mijn werk doen, waardoor het contact met de cliënt weer een rol van observatie en betekenis krijgt.

Tijd aan de bewoner besteden. Ingaan op hetgeen ze mij willen vertellen. Niet afkappen of wegwuiven. Maar samen kopje koffie drinken en in gesprek.

Maar ook aandacht geven en tijd en investeren in jezelf worden genoemd. Van meer pauze nemen tot eindelijk eens toekomen aan vakinhoud en scholing.

Ik volg de opleiding verzorgende IG. De opleiding kost ook tijd op de werkvloer omdat ik soms dingen moet opzoeken of moet lezen. Dit lukt niet omdat ik bellen moet lopen of iets dergelijks. Waar ik de feedback weer op terug krijg dat ik niet op kom voor mijn leerproces. Het is een dilemma keer op keer. Mijn hart zegt dat ik er moet zijn voor de mensen. Maar opkomen voor mezelf en mijn leerproces blijft zo een aandachtspunt.

Hoe kom je aan een extra uur?

Hier kwamen heel veel interessante suggesties op. Zoals: ‘tijd per gratie’.

Sinds een jaar of twee heb ik het idee losgelaten dat werktijd nooit gratis mag zijn. Ik reserveer in gedachten altijd een half uur extra na mijn dienst die ten goede mag komen aan extra aandacht, en die ik niet zal declareren. Het is tijd per gratie. Dit heeft mij al zo veel goeds opgeleverd, onbetaalbaar! Ik besef dat dit erg luxe is, en zal dit niet van anderen vragen. Maar wil het wel delen, want tijd is iets wat je krijgt. Ook deze tip is gratis, en heeft eveneens geen prijs. (Esther)

Andere ideeën gaan over regelarme of ontregelde zorg. Tijd maken door de omslachtige werkprocessen te beperken.

Minder regels; eenvoudige rapportage, zorg op maat, levensverhaal kennen en daarin investeren om zo tot een passende zorgverlening te komen mét tijd voor de belangrijkste zaken van dié betreffende cliënt! (Marijke)

Bij nogal wat zorgprofessionals is er grote behoefte aan medewerking vanuit het zorgsysteem om de ballast aan administratie en onnodige overhead te schrappen. Hier heeft men veel last van, bijvoorbeeld in de wijk.

Registratielast naar beneden, in de wijk blijf je aan ‘t verantwoorden wat je doet om van de zorgverzekeraar de “cliënttijd” vergoed te krijgen. Alle overige werkzaamheden zoals keten overleg, netwerk verbreden enz. is indirect en levert “niets” op. Maar ondertussen ben ik wel verantwoordelijk voor heel veel voor­waarden die door de verzekeraar worden gesteld. (Esther)

Zorgprofessionals vragen ook om niet aldoor verantwoordelijk te worden gemaakt voor tussenstappen in andermans proces.

Als een verwijzing voor orthopedische schoenen rechtstreeks van arts naar schoenmaker gaat hoef ik niet meer 6 pagina’s per aanvraag op zorginfo in te vullen. Als de schoenmaker vervolgens de factuur rechtstreeks naar het zorgkantoor stuurt hoef ik als verpleegkundige hier niet meer tussen te zitten en scheelt dit veel registratie last. (Ingrid)

De winnares

En de winnares is…. Monique Turksma van Interaktcontour. Zij komt met een idee om te werken aan vakkennis door korte stukjes scholing in te bouwen in het werk. Waardoor er toch ‘voeding’ is en geleerd wordt, terwijl dat meer vanzelf gaat.

Kennis ontwikkelen wordt vaak aangeboden. Alleen tijd ontbreekt vaak helaas op de werkvloer. Maak scholing korter. Of verdeel in delen. 15 minuten tijd op de werkvloer heeft iedereen wel.

Bij Monique gebeurt dit nu ook. Tijdvragende scholing is een drempel. Door het in stukjes op te knippen, kan iedereen toch geschoold worden. Dit wordt intussen op meerdere locaties in gezet. Haar suggestie is ook een Plan van aanpak te maken. Voorleggen en daarbij aangeven hoeveel tijd dit gaat kosten. Ervaring is dat managers / teamleiders hier zeker voor open staan.

Zij krijgt een Tijdspel, voor haarzelf en haar team(s).

Van harte gefeliciteerd, Monique!

In het thema “Tijd voor zorg” verzamelen we goede ideeën en praktische werkvormen om beter om te gaan met tijd in de zorg. Bekijk ook “Tijdvreters aanpakken” voor het aanpakken van tijdvreters.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

*